Podmienky používania

Rezervácia profilu

  • Podmienkou rezervácie profilu ako priestoru na stránke je doručenie objednávky Prevádzkovateľovi a jej potvrdenie prevádzkovateľom e-mailom alebo poštou. Cena za poskytnutie informácií v profile na stránke sa nachádza v bode platobné podmienky alebo bude predmetom osobitnej dohody uzatvorenej medzi používateľom a poskytovateľom.
  • Naša mapa zhromažďuje všetky verejne dostupné informácie ako mená kandidátov, obec, mesto. Po odoslaní objednávky zverejníme všetky informácie, s ktorými kandidát zaslaním formulára súhlasí.

  • Platobné podmienky

  • Zverejnenie profilu = 50 EUR jednorázový poplatok
  • Zverejnenie fotografie kandidáta = 10 EUR jednorázový poplatok  • * Všetky ceny sú uvádzané bez DPH
  • * Odoslaním formulára odosielate objednávku Zhotoviteľovi a dávate tak svoj súhlas na zverejnenie odoslaných údajov