Ján Nosko

O mne

Vek: 
56 rokov
Aktuálne: 
Nezvolený
Stav: 
Obec: 
Banská Bystrica


       

Volám sa Ján Nosko a kandidujem na primátora Banskej Bystrice. Nemám rád nesplnené sľuby a prázdne frázy. Preto si môžete byť istí, že ich odo mňa nikdy počuť nebudete. Ale viete čo mám rád? Pocit, keď sa o niečo snažíte a nakoniec sa vám to podarí.

Ja ten pocit poznám. S tímom šikovných a múdrych ľudí sa nám podarilo vybudovať detskú nemocnicu, ktorá patrí medzi najlepšie na Slovensku. Prišli sme na to, ako sa dá kvalitne postarať o každého malého pacienta, nemocnicu nezadlžovať a zároveň získať viac ako 6 miliónov eur z eurofondov na jej rekonštrukciu.

Aj preto ma trápi, keď vidím, že veci v našom meste nefungujú. Nemáme už veľa času na to, aby sme sa spoločne zamysleli nad budúcnosťou Banskej Bystrice. Spojme sa a ukážme, že nám na nej naozaj záleží. Bez vás to sám nedokážem.

www.jannosko.sk | www.facebook.com/noskojan


Volebný program

1. Investície a zamestnanosť
Banská Bystrica potrebuje viac ako inokedy nové pracovné miesta a nových investorov, ktorí ich zabezpečia. Chcem urýchlene začať aktívnu komunikáciu s Ministerstvom hospodárstva SR a vládnou agentúrou SARIO k téme prílevu nových investorov do nášho mesta. Na Mestskom úrade vytvoríme špecializované oddelenie, zaoberajúce sa práve touto oblasťou, ktoré v súčasnosti neexistuje. Oddelenie medzinárodných vzťahov posilníme o sekciu medzinárodného obchodu. V priebehu prvých 100 dní vytvoríme komplexnú atraktívnu prezentáciu mesta Banská Bystrica a mestského priemyselného parku v Šálkovej, ako ideálneho miesta pre príchod nových investorov. Podpora vzniku nových pracovných miest bude pre mňa prioritou číslo 1.


2. Ochrana mesta pred povodňami
Poskytnem maximálnu súčinnosť banskobystrickému závodu Slovenského vodohospodárskeho podniku pri získaní finančných prostriedkov z fondov EÚ, vo výške viac ako 26 mil. Eur, potrebných na výstavbu protipovodňovej ochrany mesta Banská Bystrica. Z pozície mesta ju môžeme urýchliť a to najmä zapracovaním protipovodňovej ochrany do územného plánu, bezodkladným vydaním potrebných územných rozhodnutí, spoluprácou pri majetkovom vysporiadaní a vyčlenením vhodného pozemku v mestskom priemyselnom parku Šálkova, pre umiestnenie areálu na uskladnenie mobilných prvkov protipovodňovej ochrany.


3. Nový územný plán mesta
Presadím schválenie takého územného plánu mesta, ktorý bude chrániť jeho obyvateľov pred živelnou výstavbou, ohrozujúcou životné prostredie, ale zároveň vytvorí možnosti pre príchod nových investorov a ďaľší rozvoj Banskej Bystrice.


4. Komunikácia s Banskobystričanmi
Vytvorenie komunikačnej stratégie medzi mestom a jeho obyvateľmi, založenej na priamom dialógu, pokladám za jednu z najdôležitejších výziev. Bystričania musia vedieť, kam idú ich dane a aké služby im mesto za ne poskytuje. Zároveň musia byť vždy a včas informovaní o tom, čo sa v meste deje a ako sa môžu zapojiť do jeho rozhodovacích procesov.


5. Eurofondy
Využijem svoje osobné skúsenosti z čerpania fondov Európskej únie a prostredníctvom nich vybudujeme to, čo v Banskej Bystrici chýba. Nikdy nedovolím, aby eurofondy muselo naše mesto vracať tak, ako to bolo v prípade projektov na rekonštrukciu základných škôl.


6. Doprava a parkovanie
Spolu s dopravcami prehodnotíme cestovné poriadky MHD tak, aby čo najviac vyhovovali obyvateľom mesta a najmä logicky nadväzovali na regionálne vlakové a autobusové spojenia. Okamžite začnem rokovania s majiteľmi autobusovej stanice a v prípade ich nezáujmu o jej dostavbu im ponúknem vstup mesta do tohto projektu s cieľom dokončiť ju v čo najkratšom termíne. Pripravíme komplexnú štúdiu výstavby nových parkovacích plôch aj s časovým plánom výstavby, ktorá bude riešiť neúnosnú situáciu, najmä na sídliskách. Peniaze získané z výberu parkovného opätovne použijeme na výstavbu nových parkovísk. Spoločne s vedením Roosveltovej nemocnice budem riešiť problém s parkovaním v jej okolí. Opravu ciest a chodníkov považujem za samozrejmosť stále, nielen pred voľbami.


7. Zeleň a životné prostredie
V spolupráci s mestskou organizáciu ZaReS budeme realiziovať pravidelné kosenie, hrabanie a udržiavanie mestskej zelene. Postupne začneme s citlivou revitalizáciou mestských parkov a v spolupráci s Akadémiou umení a Ministerstvom školstva SR sa budeme snažiť získať prostriedky aj na obnovu parku Kaštieľa Radvanských. Budem trvať na tom, aby si aj súkromní vlastníci svoje pozemky na uzemí mesta udržiavali v súlade s platnou legislatívou. Pustíme sa do boja s čiernymi skládkami. A vyhráme ho!


8. Školstvo a šport
Budeme pravidelne investovať do školských budov a urýchlene odstránime najzávažnejšie havarijné stavy v nich. Okrem základných škôl budeme venovať pozornosť aj materským školám. Dobudujeme školské areály a telocvične, ktoré otvoríme v popoludňajších hodinách pre verejnosť. Budeme pokračovať v projekte odstraňovania plaveckej a korčuliarskej negramotnosti pre žiakov základných škôl. Budem viac podporovať miestne športové kluby a združenia, na ktoré sa teraz zabúda. Budeme budovať detské ihriská, ale aj športoviská pre mládež a podporíme aktivity prezentujúce zdravý životný štýl. Aj Banská Bystrica potrebuje nové cyklotrasy a trasy pre bežecké lyžovanie!


9. Mestský úrad a jeho manažment
V prípade zvolenia bude jednou z mojich prvých aktivít zavedenie transparentných výberových konaní na pozície na mestskom úrade a v mestských organizáciách. Provizórne fungovanie mestského úradu, politické a kamarátske nominácie, nič z toho nemôže mať miesto v inštitúcii, ktorú platíme všetci z našich daní. Dobudujeme a spropagujeme projekt elektronickej komunikácie občanov s mestským úradom. Za ďalší potrebný organizačný krok považujem zníženie počtu organizácií zriadených mestom a zlúčenie mestských firiem.


10. Kultúra a jej podpora
Vybudujeme nový komunikačný systém pre kultúrne podujatia, ktorý ich výrazne sprehľadní a pomôže im v organizácii. Podporíme zachovania tradičných historických a kultúrnych tradícií nášho mesta. Kultúra nie je len záležitosťou centra! Prinesieme ju aj do menších mestských častí a na sídliská. Podporíme lokálne knižnice a ich služby pre obyvateľov.


11. Sociálna starostlivosť
Mesto Banská Bystrica patrí už takmer dve desaťročia k slovenskej špičke v oblasti sociálnych služieb. Budeme pokračovať v budovaní a skvalitňovaní sociálnych služieb a obhajovať tak líderskú pozíciu mesta Banská Bystrica v rámci Slovenska. Na tento účel budeme využívať rôzne štátne výzvy, ako aj projekty z eurofondov. Skvalitníme komunitný život seniorov a zapojíme ich viac do diania v meste. Musíme budovať a podporovať materské centrá, centrá pre rodinu a poradenské centrá.


12. Poriadok a bezpečnosť
Personálne posilníme mestskú políciu v meste aj na sídliskách, dobudujeme a rozšírime kamerový systém pre vyššiu bezpečnosť všetkých obyvateľov mesta. Pri obsluhe dispečingu kamerového systému vytvoríme pracovné miesta, na ktorých nájdu uplatnenie zdravotne postihnutí občania. Koncept fungovania mestskej polície musí spočívať predovšetkým v pomoci a riešení problémov obyvateľov aj turistov, nielen v dávaní pokút!


13. Cestovný ruch
Synchronizácia činností a aktivít celého regiónu v oblasti cestovného ruchu a ich spoločná prezentácia. To je jedno z hlavných hesiel. Vytvoríme pobytové balíky a podporíme aktívny cestovný ruch, využitím prírodného bohatstva v okolí nášho mesta. Banská Bystrica musí byť lídrom regiónu a malo by to takto vnímať aj celé Slovensko.

Videovizitka

Podporujú ma

 • 99%
 • DOS
 • EDS
 • HZD
 • HZDS
 • KDH
 • KĽS
 • KSS
 • ĽSNS
 • MOST - HÍD
 • NaS - ns
 • Nezávislý
 • NOVA
 • OĽANO
 • PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ
 • Rómska iniciatíva Slovenska
 • SaS
 • SDKÚ-DS
 • SIEŤ
 • SĽS
 • Smer - SD
 • SMK
 • SNS
 • TIP
 • Zelená vlna
 • Zmena zdola

Mesto | Obec