Jozef Krulčik

O mne

Vek: 
44 rokov
Aktuálne: 
Nezvolený
Stav: 
Obec: 
Toporec


       

Vážení spoluobčania!

Chcem sa Vám prihovoriť, aby ste poznali moje úmysly a motiváciu, ak by sa nám nepodarilo stretnúť sa a porozprávať osobne.

Už 30 rokov sa dennodenne pri práci stretávam s ľuďmi a mal som možnosť osobne zažiť mnohé situácie a pochopiť realitu takú, aká v skutočnosti je. V živote občas nastanú nepríjemné aj nebezpečné situácie a nemusia byť zapríčinené Vami. Priznávam, aj ja som bol pyšný a myslel som si, že všetko viem najlepšie sám. No stačilo jedno rozhodnutie a v kombinácii s dobre vymyslenou finančno-hospodárskou krízou v roku 2008 som skoro prišiel nie len o strechu nad hlavou, ale aj o rodinu! Bolo to určite najťažšie obdobie môjho života, ktoré bolo aj obrovským ponaučením. V takýchto situáciách prídete na to, kto je kto! Môžete rezignovať a skončiť alebo vyvinúť osobné maximum pre zmiernenie situácie. Ja som sa rozhodol vyvinúť to úsilie. Uvedomil som si, že človek sa musí s niekým radiť (seriózne, vecne) a musí pristupovať na kompromisy. Tu stopercentne platí pravidlo: viac hláv, viac rozumu.

Píšem o sebe, o tom, kto som a čím som v živote prešiel, preto aby ste nepochybovali o mojej osobe. Nemám pred Vami čo tajiť! Žijem tak ako mnohí z Vás. Mám svoje problémy, úvery, ale taktiež i dobrú prácu. No to, že pracujem v Starej Ľubovni ešte neznamená, že som slepý a hluchý k problémom našej obce, a že mi je všetko jedno. Počúvam ľudí a sledujem aktuálny stav vecí verejných v našej obci. A opäť stojím pred voľbou. Zmieriť sa s tým, čo vidím a nechať to tak, alebo sa pokúsiť o zmenu. Rozhodol som sa ponúknuť svoje schopnosti a skúsenosti ako kandidát na starostu Toporca. Pri stretnutiach s mnohými z Vás som cítil podporu a túžbu po zmene. No zároveň som vycítil, že máte aj strach a obavy z nového, čo je pochopiteľné a prirodzené.

Teším sa, že máme možnosť výberu zo štyroch kandidátov. Poznáme sa navzájom a Vy poznáte nás. Vstúpiť do verejného života nie je ľahké a aj preto si svojich súperov vážim, nad nikoho sa nevyvyšujem a ani nikoho nepodceňujem. Zároveň Vás chcem uistiť, že so žiadnym z kandidátov nevediem politické jednania a ani som s nikým neuzavrel tiché dohody. Kandidujem s úprimnou snahou viesť obec tak, aby sme tu spoločne žili vo vzájomnej úcte, tolerancií a porozumení. Môžete so mnou súhlasiť alebo nesúhlasiť, ale nejde mi o to, aby som si osobne niečo dokazoval. Je to pre mňa výzva, ale v prípade úspechu len začiatok náročnej cesty za úlohami, ktoré prezentujem vo svojom volebnom programe. Predovšetkým chcem úspešne zrealizovať rozbehnuté projekty, za čo vyjadrujem súčasnému starostovi pochvalu a dokončiť to, čo zostalo nedokončené.

Vážení spoluobčania, nechcem Vám sľubovať, že sa všetko v obci zmení zo dňa na deň, ale ak mi dáte vo voľbách svoj hlas, všetky svoje skúsenosti a schopnosti využijem na to, aby bol Toporec ešte lepším miestom pre kvalitný a spokojný život. Ďakujem za pozornosť a prajem Vám všetko dobré.

VOLEBNÝ PROGRAM

Zriadenie obecného podniku. Prečo je dobré jeho vytvorenie?

1. Je to dôležitá súčasť rozvoja obce!
2. Realizácia sociálneho programu. Dávanie ľuďom do ruky chlieb.
3. Pohotovostní pracovníci „vždy po ruke“ v prípade havárií a
mimoriadnych udalostí.
4. Zlacnenie a skvalitnenie obecných služieb.
5. Váš prameň podnetov, návrhov a riešení.
6. Odkrývanie skutočných pracovných schopností nezamestnaných ( kto je kto)
7. Využívanie zdrojov obce.
8. Realizácia bytového programu v obci.
9.Nenahraditeľná pomoc pri organizovaní kultúrneho športového a spoločenského života.
10. Štartovanie a zlepšovanie podnikateľského prostredia

Dobudovanie chodníka pre chodcov.

Z hornej časti obce po napojenie na centrum, vrátane osvetlenia, bezpečnostných prvkov a vyznačenia prechodov pre chodcov. Pokiaľ to bude možné, tak s umiestnením spomaľovacích prachov cez hlavnú cestu. Hlavne obyvatelia horného konca vedia, že situácia je mimoriadne vážna a nebezpečná hlavne pre deti a starších ľudí, a preto si vyžaduje vysokú prioritu.

Dokončenie a vybavenie športovej haly.

Vynaložiť maximálne možné úsilie na dokončenie začatého diela, čo sa nepochybne odrazí v športovom vyžití nielen mladých, ale aj starších, aktívnejších občanov.

Dokončenie ČOV a spustenie do prevádzky.

Nemáme dokončený významný projekt s dopadom na životné prostredie, čím čistička odpadových vôd nepochybne je! Platí to isté akom v prípade športovej haly. Bez zbytočných odkladov vynaložiť maximálne možné úsilie na jej dokončenie.

Dobudovanie chýbajúcej časti kanalizácie.

Vypracovať kompletnú projektovú dokumentáciu v súlade s pripravovaným územným plánom obce a zrealizovať napojenie chýbajúcich časti na čističku odpadových vôd. Takto sa chcem v budúcnosti vyhnúť zbytočným investovaním nemalých finančných prostriedkov do opätovných rekonštrukcií častí ciest, ktoré konečne po rokoch boli alebo budú zrekonštruované!

Rekonštrukcia cesty smerom k cintorínu od jazera vrátane osvetlenia.

Pokrytie celej obce optickým káblom

s možnosťou využívania vysokorýchlostného Internetu a sledovanie digitálnej televízie tzv. IPTV.

Vybudovanie zóny pre mamičky s deťmi.

Ideálnym miestom môže byť priestor v areáli okolo jazera, ktorý po potrebných úpravách nájde svoje využitie.

Informovať a zapájať vás prostredníctvom online o rozhodovaní samosprávy.

Mnohé procesy budú oveľa efektívnejšie, pokiaľ ich včas naplánujeme s OZ a dáme pripomienkovať vám, občanom, v dostatočnom predstihu, aby sa predišlo nedorozumeniam a neuváženému vynakladaniu finančných prostriedkov.

Umožniť investičnú bytovú výstavbu

v súlade s pripravovaným územným plánom obce bez zbytočných obštrukcií a v súlade so zákonmi SR.

Vyhotovovať videozáznamy s možnosťou sledovania online

z rokovaní obecného zastupiteľstva, ich zverejnenie a následné umiestnenie v archíve oficiálnej webovej stránky Toporca.

Pokračovať a dokončiť rozbehnuté projekty.

Pravdaže po ich dôkladnom naštudovaní a oboznámení sa s dopadom na obecný rozpočet.

Efektívne a transparentne nakupovať.

Prekontrolovať dodávateľsko - odberateľské zmluvy ich dodatky a vzájomné vzťahy s ohľadom narozpočtové hospodárenie obce.

Uchádzať sa o aktuálne výzvy

a predkladať žiadosti o nenávratné finančné príspevky poskytované ako Ministerstvom hospodárstva SR, tak Európskou úniou. V spolupráci s odborníkom - projektovým manažérom danej oblasti vypracovať, a čo najefektívnejšie čerpať prostriedky s fondov EÚ pre ďalší rozvoj našej obce.

Materskú školu, konkrétne jej dvor, vybaviť

kompletne novým detským ihriskom, vymaľovať oplotenie vrátane brány peknými detskými farbami a vykonať nevyhnutnú údržbu objektu.

V rómskej osade Lengrub

vytvoriť zázemie pre menšie detské ihrisko vrátane vybavenia.

Zlepšiť osobnú komunikáciu medzi samosprávou a vami občanmi.

Prepracovať, zatraktívniť, zdynamizovať oficiálnu webovú stránku obce a doplniť ju o ankety, aby ste mohli aj takouto formou vyjadriť svoj názor.

... a ešte viac informácií na: www.krulcik.sk

Podporujú ma

 • 99%
 • DOS
 • EDS
 • HZD
 • HZDS
 • KDH
 • KĽS
 • KSS
 • ĽSNS
 • MOST - HÍD
 • NaS - ns
 • Nezávislý
 • NOVA
 • OĽANO
 • PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ
 • Rómska iniciatíva Slovenska
 • SaS
 • SDKÚ-DS
 • SIEŤ
 • SĽS
 • Smer - SD
 • SMK
 • SNS
 • TIP
 • Zelená vlna
 • Zmena zdola

Mesto | Obec