Peter Puškár

O mne

Vek: 
39 rokov
Aktuálne: 
Nezvolený
Stav: 
Obec: 
Dunajská Lužná


       

Vážení spoluobčania, susedia, obyvatelia Dunajskej Lužnej,

dovoľte mi, aby som sa Vám predstavil, volám sa Peter Puškár. Som jedným z Vás, obyvateľ Dunajskej Lužnej. Počas môjho kariérneho života som riadil a manažoval spoločnosti z rôznych oblastí. Precestoval som viac krajín a mal som možnosť vidieť ich kultúru a vidieť výsledky riadenia obcí či už v zahraničí alebo na Slovensku. Finančne som zabezpečený najmä z príjmov v zahraničí. Som veriaci, verím v ľudí, ktorí majú snahu niečo dosiahnuť. Vyštudoval som právo a psychológiu, mám neukončenú ekonómiu a doktorát z masmediálnej komunikácie. Neustále sa vzdelávam a tvorím alebo pracujem. Venujem sa spoločenskému dianiu a filantropii.

Mojou najväčšou výhodou je, že som kandidát pre všetkých a nie pre vybrané rodinkárske alebo korupčné skupiny. Pristupujem spravodlivo ku každej z pôvodných obcí, ku každému občanovi a vychádzam v ústrety voličom. Chcem, aby sme mali najlepšiu a najkrajšiu obec, a to s Vašou pomocou dosiahnem. To je zároveň moja najväčšia motivácia, ukázať ľuďom, že sa to dá, aj keď nestačí iba chcieť, ale je to základný predpoklad. O mne nikto nemôže povedať, že by som mal záujem niečo z obce zobrať alebo uprednostňovať niekoho, na úkor iných. Som ochotný ako jediný zabezpečiť financie alebo financovať škôlku, riešenie dopravnej situácie, infraštruktúru, osvetlenie a podobne. Nebudem vynakladať veľké prostriedky na kampaň, ale použijem ich pre potreby nás všetkých, susedia.

Uvedomujem si, že obraz obce tvorí aj spolupráca medzi občanmi a starostom. Kandidovať na starostu obce Dunajská Lužná som sa rozhodol, lebo si myslím, že nadobudnutými skúsenosťami, vedomosťami a vložením vlastných financií môžem prispieť k rozvoju a vedeniu našej obce. Vytvorím kvalitný tím, s ktorým dosiahneme všetky plánované ciele. V súčasnosti je veľa vecí závislých od financií, napriek tomu si myslím, že aj s malým prísunom finančných prostriedkov sa dajú urobiť veľké veci. Dôležité je, aby bola vôľa. Pretože kde je vôľa, tam je aj riešenie. Prijímam záväzok projektu Správni kandidáti a opatrenia v ňom uvedené budem dodržiavať. Viac o projekte na www.spravnikandidati.sk/kandidat/Peter-Puskar

Voliť, nevoliť? Apatia, nezáujem, ľahostajnosť? A potom šomranie? Alebo čo nezvolíme my, zvolia iní, pamätajte na to…

Predpokladá sa, že voličská účasť je vyššia pri väčšom počte rozumných ľudí a menšia pri počte menej vzdelaných. Tento predpoklad vychádza zrejme z toho, že vzdelaní sú aj rozumnejší, a preto idú voliť a zvolia si to, čo je pre nich a pre obec najlepšie. V našej obci je až 30 % vysokoškolsky vzdelaných ľudí a preto verím, že účasť na voľbách bude aspoň takáto. Každý, kto ide voliť, by sa mal riadiť svedomím a nie záujmami rôznych korumpujúcich skupín alebo rodinkárstva. Zvolený zástupca reprezentuje obec a vytvára obraz o nás, preto si zvoľme moderného, perspektívneho starostu, ktorý ako jediný ponúka obci aj financie a nechystá sa z nej brať. Už len preto sa oplatí prísť voliť aby to nedopadlo zle.

V Dunajskej Lužnej podľa štatistík žije v roku 2014 viac ako 5400 obyvateľov. V roku 2013 to bolo zhruba o 250 menej a taký istý skok bol aj pred predchádzajúcimi komunálnymi voľbami. Možno je to len náhoda a možno sa sem pred voľbami účelovo prihlasujú ľudia a rozhodujú o nás, ktorí tu žijeme. To je, moji drahí susedia, ďalší dôvod, prečo ísť voliť. S pobytom súvisí dôležitá vec a tou je prídel podielových daní na obyvateľa. Ako vieme, na trvalý pobyt tu máme prihlásených vyše 5000 ľudí, ale skutočnosť je taká, že tu žije okolo 1500 neprihlásených, ktorí však využívajú všetky komunálne služby, a dane za nich dostávajú tam, kde majú trvalý pobyt. Viem, že nemôžem nikoho donútiť, ale určite si viem predstaviť, že títo občania sa

Peter Puškár je Váš človek, presvedčte sa o tom a voľte ho za starostu. Dôveru si získal.

ešte do konca roka zapíšu na pobyt v našej obci, ktorá je väčšia ako niektoré mestá na Slovensku, a preto si zaslúži aj patričnú vážnosť. Týmto spôsobom zvýšim príjem do obecnej pokladne už na budúci rok o viac ako 200.000 EUR. Presadzujem výhody na daniach a poplatkoch pre občanov, ktorí tu majú aj trvalý pobyt. Či už zníženie dane za psa, odpad a podobne.

Riešenia pre občanov. Budem tu pre Vás, robím to pre všetkých

Pri výbere dodávateľov budem uprednostňovať domácich podnikateľov, ktorí budú mať priestor prezentovať svoje aktivity na oficiálnej stránke obce. Podporím rozvoj podnikateľských činností aj v cestovnom ruchu a vo voľno časových aktivitách, najviac domácu produkciu z viacerých dôvodov. Uprednostním lekárov a inú starostlivosť prednostne z miestnych, lebo je pre mňa česť, že podnikajú v našej obci.

Produkcia potravín ale aj iných tovarov a služieb, je na vysokej úrovni. Biopotraviny, ktoré vyrábajú naši výrobcovia, sa predávajú aj v okolitých mestách. Podporujeme výrobu energie z obnoviteľných zdrojov.

Vyrokujem MHD v obci, keďže mám korektné osobné vzťahy s dopravným podnikom a záujem zlepšiť dopravnú situáciu pre ľudí. Návrhy na rozvoj vychádzajú práve z potrieb obyvateľov a z možností, ktoré sa obci naskytujú. Zabezpečím údržbu komunikácií a zelene tak, aby sme sa mohli porovnávať s podobnými obcami v zahraničí. Pochovávanie pozostalých je prejavom civilizácie a kultúry. Cintoríny musia byť upravené, nielen počas sviatkov. Naši predkovia si zaslúžia našu úctu. Na toto má obec vplyv a dôkladne sa o to postarám.

Osvetlenie zavediem šetrné a účinné osvetlenie, ktoré bude napájané fotovoltaickými článkami. Zvyšuje to bezpečnosť a často aj prispieva k u koloritu nočnej obce.

Dotiahnem do obce banku, ktorá bude prospešná nielen pre podnikateľov ale aj pre občanov a ich potreby, samozrejme, že sa vytvoria pracovné miesta. Máme v obci bývalého dlhoročného riaditeľa banky, ktorý nám s týmto pomôže.

V živote som videl veľké veci urobiť za málo peňazí a v prípade rozvoja obce to, čo chýba, nie sú len peniaze.. Nepodporujem neschopnosť, ktorá sa skrýva za nedostatok financií, ale poďme mojou cestou, cestou rozvoja a realizácie, pretože tam, kde je vôľa, je aj riešenie.

Polovicu starostovského platu rozdelím pre potreby obce a jej obyvateľov. Spôsob rozdeľovania bude transparentný a všetko bude uverejnené na internete.

Peter Puškár je Váš človek, presvedčte sa o tom a voľte ho za starostu. Dôveru si získal.

SAMOSPRÁVA – volíte rozumne, nedajte sa manipulovať

Ľudí do samosprávy volíme na 4 roky, preto je dôležité, aby boli schopní, mali vzdelanie a skúsenosti s riadením, nerobili to ako zamestnanie, ale ako poslanie. Samospráva našej obce by mala byť modernejšia, jednoduchšia, prístupnejšia a flexibilnejšia, či už z finančnej alebo ľudskej stránky. Chcem sa sústrediť na skvalitnenie zdravotníckej a školskej infraštruktúry a všetkých bezpečnostných zložiek. Zameriam sa na zvyšovanie kvality vzdelávania, podporím celoživotné vzdelávanie a odovzdávanie skúseností starších obyvateľov mladším vo forme mimoškolského stretávania.

Zlepším kooperáciu jednotlivých zložiek obce, podnikateľov, občanov a ďalších inštitúcií, čo docielim medializáciou a propagáciou. Mojím cieľom je zlepšenie a zefektívnenie hospodárenia a nakladania s majetkom obce. Transparentnosť je môj záväzok voči všetkým, najmä však voči mojim voličom. Myslím si, že prišiel čas na generačnú výmenu starostu, zvoliť mladšieho človeka, ktorý má ťah na bránu. V riadení obce zavediem moderný a efektívny spôsob riadenia a komunikácie. Moderná technika zrýchlila veľa procesov v riadení, ale v obci to niekedy vyzerá ako v sedemdesiatych rokoch. Počítače sa používajú iba ako drahé písacie stroje. Nielen za predchádzajúce 4 roky, ale aj za predchádzajúce obdobia, sa urobilo mnoho dobrých vecí, zistil som však, že sa veľa z nich dá urobiť za polovicu času a polovicu peňazí.

Nehospodárnosť a šafárenie s majetkom obce má ďalekosiahle následky. Dodnes sa prejavujú niektoré nesprávne rozhodnutia predchádzajúceho vedenia obce. Dokážeme ich po dôkladnej právnej analýze zosobniť a dostať do obecnej pokladne peniaze späť. Doteraz nikto nenesie zodpovednosť napríklad za ručenie obce pre súkromnú firmu a týmto spôsobom prichádzame o majetok v hodnote asi 10 000 000 Sk, teda viac ako 300.000 eur, ktoré sčasti vieme dostať späť do obecného rozpočtu. Prečo túto otázku vedenie obce doteraz neriešilo? Ide o rodinkárstvo, neschopnosť alebo o iné záujmy? Možno si len niekto nechce pohnevať suseda. To je dôvod, prečo je správne, keď riadenie prevezme osoba bez rodinných alebo nekalých prepojení v obci, lebo budem pracovať pre všetkých a nielen pre vybranú skupinu obyvateľov. Pre všetkých, ktorí to myslia čestne a spravodlivo. Formou možnosti priameho hlasovania – forma priamej demokracie, zapojím občanov, ktorí chcú byť aktívni v dianí obce a rozhodovať napríklad o použití financií z ich daní.

Peter Puškár je Váš človek, presvedčte sa o tom a voľte ho za starostu. Dôveru si získal.

Bližšie k Vám, som Váš sused

Naša obec má vynikajúcu strategickú polohu, dobrú zamestnanosť a vzdelané obyvateľstvo. Dobré možnosti športového a kultúrneho vyžitia, šikovných podnikateľov a zaujímavé mimovládne organizácie. Tento potenciál, o ktorom niektorí ani netušia, využijeme pre obyvateľov tak, že budú lepšie a pravidelne informovaní o možnostiach, ktoré sa im naskytujú. Vybudujem centrum obce, ktoré dotvorí spojenie pôvodných obcí, aby sa vytvorila identita a tým aj pracovné miesta a priestor na kultúrne a spoločenské vyžitie. Zaistím bezpečnosťvybudovaním kamerového systému s prepojením na verejnú stránku obce a každý bude mať prístup, aby si mohol pozrieť dianie vo verejných priestranstvách obce aj mimo domova.

Mnohí z nás, ktorí pracujú, nemajú čas vybavovať úradné veci v úradných hodinách, či už na pošte, v banke alebo v rôznych úradoch roztrúsených aj v iných mestách. Naša obec je väčšia ako napríklad okresné mesto Ilava alebo mesto Jelšava a máme úrady rozhádzané. V Pezinku je napríklad súd, hasičský zbor, v Senci sociálny, živnostenský, obvodný úrad a daňový úrad v Bratislave. Toto je nezmyselné a pri vybavovaní rôznych vecí to nadmieru zaťažuje občanov. Preto treba tieto úrady rozmiestniť tak, aby boli čo najbližšie, alebo zriadiť ich pobočky v Dunajskej Lužnej, čím vytvoríme nové pracovné miesta. Prostredníctvom správneho narábania s obecnými daňami dosiahneme krajšiu a lepšiu obec.

Efektívna komunikácia

Úradné hodiny aj vo večerných hodinách pre pracujúcich. Už si nebudete musieť zobrať pol dňa dovolenky, aby ste stihli vybaviť niečo na úrade. Vytvorím obecnú WiFi zónu zadarmo a hotspoty v najfrekventovanejších miestach obce, komunikáciu s obcou prostredníctvom SMS správ, e-mailov a Facebooku. Obecný úrad pracuje často neefektívne a preto zabezpečím jeho reštrukturalizáciu podľa potrieb občanov.

Mesto alebo dedina?

Doteraz sa neuskutočnila širšia diskusia s občanmi na tému zmeny obce na mesto. Byť mestom má svoje výhody aj nevýhody rovnako ako dedina. Mesto by mohli tvoriť tri mestské časti podľa pôvodného usporiadania troch obcí Jánošíkova, Lipnica, Nové Košariská z ktorých by boli volený poslanci do mestského zastupiteľstva. Prvá verejná diskusia bude okrem mnohých tém o tom či, by sme chceli mať štatút mesta a všetko, čo k tomu patrí, a v takom prípade aj svoju MHD.

Peter Puškár je Váš človek, presvedčte sa o tom a voľte ho za starostu. Dôveru si získal.

Zvolám zhromaždenie, kde by sa riešila otázka možnosti pretvoriť našu obec na mesto, hlasovalo by sa a spoločne by sa diskutovalo o možných výhodách a nevýhodách tohto rozhodnutia pre Dunajskú Lužnú. Prehodnotením a následným schválením organizačného poriadku chcem docieliť realizáciu môjho programu: Program pre zlepšenie života v Dunajskej Lužnej – Krajšia Dunajská Lužná

Bezpečnosť a riadenie premávky

Zvážim dôkladne zriadenie obecnej polície alebo dohodnem so štátnou políciou posilnenie hliadok a riadenie premávky v dopravnej špičke tak aby sa netvorili kolóny. Bezpečnosť by mala zabezpečiť polícia v spolupráci s obcou len v prípade ak nebude možné rozšíriť spoluprácu zabezpečím vytvorenie obecnej polície tak, že bude poskytovať aj komerčné služby a teda nezvýši náklady obce. S uvedenou činnsťou mám skúsenosti nakoľko som pracoval v bezpečnostnej službe.

Okrem doteraz spomenutého Vám nasledujúcich riadkoch priblížim ďalšie body svojho programu, ktorým by som sa zaoberal počas môjho pôsobenia v obci.

Sociálno-ekonomický systém
Aglomeračný systém
Environmentálny a energetický systém

SOCIÁLNO-EKONOMICKÝ SYSTÉM

Komunikácia

Podstatnú časť venujem komunikácii medzi ľuďmi žijúcimi v obci. Zlepším informovanosť o činnosti obecných orgánov, starostu a miestneho zastupiteľstva. Ľudia práve tu môžu vyjadriť svoj názor, postrehy, a nápady, ktoré vedú k zlepšeniu života v obci, alebo riešiť svoje starosti a poskytnúť si vzájomne pomoc. Spolužitie občanov by malo viesť najmä k združovaniu a pomáhaniu si navzájom a k priateľstvám. Takéto sociálne väzby sa vytvárajú najmä pri spoločenských podujatiach, ktoré nie vždy sú závislé len od finančných zdrojov. Oslovím nielen investorov, ale najmä filantropov, lebo investori očakávajú, že sa im vynaložené investície vrátia,

Peter Puškár je Váš človek, presvedčte sa o tom a voľte ho za starostu. Dôveru si získal.

a potom vznikajú rôzne neprehľadné zmluvy a odlev financií z obecnej pokladnice. Vypracujeme projekty na získanie financií z fondov a grantov. Zavádzame komunikáciu prostredníctvom Facebooku na oficiálnej stránke obce, elektronicky; oznamy budú posielané aj SMS správami alebo e-mailom a rovnako bude možné komunikovať s úradom obce. Naša obec je výnimočná aj podielom cirkevných inštitúcií a preto si myslím, že by sa mala zlepšiť komunikácia a nimi. Politické rozhodnutia by však nemali byť ovplyvňované duchovnými predstaviteľmi ak sa nepodieľajú na riadení obce.

Identita obce

Prioritou obce aj pri veľkom náraste nového obyvateľstva je zachovať si vlastnú identitu. Preto nemožno zabúdať ani na tradície obce a na väčšiu kooperáciu medzi jednotlivými zložkami obce, ako je základná škola, hasičský zbor, obecný úrad atď. Chcem dosiahnuť, aby sa všetky tieto zložky podieľali na organizácii rôznych podujatí. Na zvýšenie záujmu o obec mám v pláne zabezpečiť pravidelný systém starostlivosti o verejné priestranstvá.

Bezpečnosť obce

Vytvorím program, ktorý zabezpečí dobudovanie centra obce. Podporou lokálnej ekonomiky chcem zabezpečiť vznik nových pracovných príležitostí a podporu domácich výrobcov. Spoluprácou v rámci mikroregiónu, regiónu s okolitými obcami a s mestom Bratislavou. V spolupráci s políciou chcem zlepšiť bezpečnostnú situáciu v obci a následne vypracovať systémové riešenie na zníženie majetkovej kriminality a vandalizmu. Podľa mňa by bolo najlepším riešením inštalovať na rizikové miesta vhodný kamerový systém a súčasne skvalitniť nízkonákladové verejné osvetlenie, čo prispeje k zníženiu kriminality a k zvýšeniu bezpečnosti.

Kultúra a šport

Rozšírim rekreačné, kultúrne a športové aktivity v obci. V letnom období zatraktívnim okolia jazier, pláže a v zimnom období vybudujem bežkárske trate pri využití prírodného terénu s minimálnymi nákladmi, korčuľovanie pre deti a pre mládež. Podporím rozvoj športu na všetkých stupňoch škôl a umožním čo najširšej verejnosti využívať športoviská bez poplatkov.

Peter Puškár je Váš človek, presvedčte sa o tom a voľte ho za starostu. Dôveru si získal.

Seniori

Hoci väčšiu časť obce tvoria ľudia v produktívnom veku, treba myslieť aj na skvalitnenie života starších občanov, a preto by som chcel vybudovať zariadenie pre seniorov a navrhnúť pre nich spoločenský program s rôznymi aktivitami. V našej obci je nedostatočná starostlivosť o našich starších občanov a riešenie tejto situácie si dávam za úlohu, lebo tak, ako sa postaráme my o našich rodičov, postarajú sa o nás naše deti. Zlepším podmienky v dennom stacionári a podporíme dopravu pre seniorov. Vybudujeme zariadenie pre seniorov na vysokej úrovni podľa potrieb našich dôchodcov.

Výchova a vzdelávanie

Podporím výstavbu, prestavbu alebo rozšírenie detských jasličiek, materskej škôlky a zlepšenie podmienok na výučbu na základnej škole, alebo podporím takéto projekty. Ponúkam nehnuteľnosť na využitie predškolského zariadenia v prípade potreby aj s profesionálnym personálom. Z dôvodu lepšieho využitia školských priestorov poskytneme školu nielen pre Základnú umeleckú školu ale aj pre športové využitie žiakov aby sa nemuseli presúvať po obci, tak ako je to v zahraničí aby sa mimo výučbové aktivity vykonávali v školských areáloch.

Verejnoprospešná činnosť potreby obce a občanov

Verejnoprospešnú činnosť zabezpečím tak aby nezaťažovala obecnú pokladnicu. Už dnes po dohode s viacerými miestnymi podnikateľmi a podnikmi vieme, že dokážu poskytnúť služby výhodnejšie ako zriaďovať vlastné podniky a zvyšovať tak administratívnu a finančnú záťaž obce. Potreby obce zabezpečia podnikatelia s cirkevnými organizáciami a obec zabezpečí potreby občanov.

AGLOMERAČNÝ SYSTÉM

Územný plán obce

Budem dodržiavať územný plán obce a tak predchádzať znehodnocovaniu prostredia a neregulovateľnej výstavbe zo strany ziskuchtivých developérov. Svojimi skúsenosťami budem prispievať k architektonickému rozvoju obce pomocou vhodných projektov a ich realizácie.

Peter Puškár je Váš človek, presvedčte sa o tom a voľte ho za starostu. Dôveru si získal.

DOPRAVA

Automobilová doprava

Na základe skvalitnenia a zrýchlenia dopravnej situácie medzi mestom Bratislavou a našou obcou chcem v čo najkratšom čase zabezpečiť dobudovanie rýchlostnej cesty R7. Dovtedy však zlepším dopravnú situáciu návrhom na rozšírenie hlavnej cesty, vytvorením kruhových objazdov a efektívnym riadením dopravy políciou alebo obecnou políciou. Spoločným projektom s Podunajskými Biskupicami a s Rovinkou zabezpečím lepšie využívanie cestných pruhov, aby sa nestávalo, že ráno smerom do Bratislavy sa stojí v kolóne a oproti nič nejde, a, naopak, večer sa nemožno dostať domov. Predsa len si zaslúžime po celom dni dostať sa domov rýchlejšie.

Železničná doprava

Z hľadiska využívania železničnej dopravy chcem zlepšiť najmä spojenie obce so železničnou stanicou. Týmto zlepšením chcem dosiahnuť strategické odľahčenie veľmi zaťaženej dopravnej situácie. Zabezpečím, aby autobus, ktorý vozí ľudí na RegioJet, mal prednosť v dopravnej špičke a bolo možné stíhať prípoj na vlak.

Hromadná doprava

Budem apelovať na samosprávny kraj a zavediem nočné spoje do obce, napríklad v spolupráci s okolitými obcami, s priľahlými mestskými časťami Bratislavy, a predchádzať tak zhoršovaniu dopravnej situácie. Budem sa venovať integrácii nových spojov MHD, na ktoré sú finančné prostriedky a aj možnosti na ich realizáciu. A využijem aj osobné kontakty v dopravnom podniku.

Dopravná situácia

Nemalo by sa zabúdať na dopravnú bezpečnosť a tak by som chcel odstrániť smog a prispieť k atraktívnosti obce. Na zlepšenie športovej aktivity obce dotvoríme cyklotrasy cez našu obec do okolitých obcí. Z hľadiska bezpečnosti v centre obce a plynulosti cestnej premávky považujem za samozrejmosť dobudovanie a rekonštrukciu ciest a chodníkov. Presadím

Peter Puškár je Váš človek, presvedčte sa o tom a voľte ho za starostu. Dôveru si získal.

výstavbu potrebných kruhových objazdov na zlepšenie dopravnej situácie a zvýšenie počtu autobusových zastávok podľa reálnej potreby občanov. Zavedením semafórov pred obcou budeme riadiť zápchy v obci.Verejne vyhlasujem, že ak sa mi nepodarí zabezpečiť financie na kruhové objazdy alebo svetelnú signalizáciu, vybudovanie jedného semafóru budem financovať z vlastných zdrojov, rovnako ako autobusovú zastávku, kde bude inštalovaná WiFi zadarmo. Na niektorých miestach je možné postaviť nadchody alebo podchody pre chodcov a zrýchliť tak dopravu cez obec. Neustále nevyhovujúce cesty a chodníky budem riešiť prednostne a zapojím najmä našich podnikateľov, s ktorými mám dohodnutú ústretovú spoluprácu.Kvalitu ciest zlepším komunikáciou so zodpovednými osobami a realizáciou opráv. Jedna z mojich priorít je opraviť cesty a chodníky; pustím sa do toho a nebudem sa vyhovárať, že to nie sú naše cesty, že to má v správe niekto iný alebo že na to nie sú peniaze. Proste tie cesty opravím, lebo mám financie. Ak sú cesty v nevyhovujúcom stave, pričom ten, komu patria, sa o ne nestará a opravíme ich my, je jeho povinnosťou vrátiť nám účelne vynaložené prostriedky. Existujú o tom súdne rozhodnutia. Presadím MHD a minimálne jeden nočný spoj pre ľudí, ktorí končia v zamestnaní v noci a nemajú sa ako dostať domov.

ENVIRONMENTÁLNY A ENERGETICKÝ SYSTÉM

Odpadové hospodárstvo a čierne skládky

V rámci environmentálneho rozvoja našej obce chcem zabrániť predovšetkým vytváraniu a množeniu čiernych skládok. Častejší odvoz odpadkov prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov na skládky, spracovanie odpadu a jeho recykláciu. Prinesiem nové technológie na spracovanie odpadu a zvýhodníme tých ktorí separujú odpad, znížením poplatkov za odvoz smetí.

Recyklácia

Vybudujem biokompostáreň, ktorá by občanom bezplatne slúžila na recykláciu bioodpadu. Týmito bodmi programu chcem odstrániť nedostatočné opatrenia, ktoré vedú ku komplexnému znečisťovaniu obce.

Peter Puškár je Váš človek, presvedčte sa o tom a voľte ho za starostu. Dôveru si získal.

Zlepšenie ovzdušia

Na zlepšenie a skvalitnenie ovzdušia v obci zabezpečím zvýšenie počtu porastov a zelene v intraviláne aj v extraviláne a budem podporovať ich cyklické udržiavanie.

Bezpečnostný protizáplavový program

Podporím vypracovanie štúdie príčin a rizík záplavových častí obce a následne urobím nutné opatrenia na ich odstránenie. Tento program máme už rozpracovaný aj v iných oblastiach Slovenska. Efektívnosť jeho využitia je nielen v tom, že dokáže zabrániť záplavám, ale tiež zaručí ďalší prínos v podobe pracovných miest a energetických zdrojov.

Aplikácia obnoviteľných zdrojov

Pomocou programových projektov chcem zabezpečiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie vo verejných budovách obce ako napríklad školy, zdravotnícke zariadenia, obecný úrad, požiarna zbrojnica. Používaním nízkoenergetických a nízkonákladových systémov odľahčím finančnú záťaž obce.

Energetika

Máme podmienky na využívanie geotermálnej, veternej a slnečnej energie. Spoločne s našimi podnikateľmi sa môžeme zúčastniť na projektoch, aké nemajú v Európe obdobu, a aj ich spolufinancovať z viacerých fondov.

Dajte príležitosť lepšej Dunajskej Lužnej

Post starostu obce je na jednej strane získaním dôvery spoluobčanov a na druhej strane prijatím veľkého záväzku. Pracujme spoločne a spravme z obce Dunajská Lužná krásne miesto pre život.

Som mladý, odhodlaný, finančne nezávislý a schopný zabezpečiť tieto ciele. Na Vás záleží, či si vyberiete vo voľbách perspektívu a zisk v podobe každodenného zlepšovania svojho prostredia tým, že mi dáte vo voľbách svoj hlas a budete ma dôsledne kontrolovať, alebo sa rozhodnete pre tých, ktorí tu boli a stále sa snažia udržať si teplé

Peter Puškár je Váš človek, presvedčte sa o tom a voľte ho za starostu. Dôveru si získal.

miestečko, lebo na nič iné nemajú. Dostávajú sa do funkcií s podporou mecenášov, ktorým ju musia splácať cez rôzne pre občanov nevýhodné zmluvy, či takých, ktorí nemajú záujem niečo urobiť pre Vás.

Toto je návrh môjho programu. Ak by som nedodržal harmonogram realizácie programu dokážem vyvodiť z toho personálne dôsledky aj voči svojej osobe. Ja nie som človek na diskusie a rozprávania, ja som človek činu. Zistím, že niečo treba urobiť tak to proste urobím a nerozprávam okolo toho. Som otvorený pripomienkam a návrhom, spolupráci aj s ostatnými kandidátmi. Som silný kandidát na starostu, nepodplatiteľný, pracovitý, ústretový a dôveryhodný. V prípade, že nájdeme lepšie riešenia problémov nás, obyvateľov Dunajskej Lužnej osvojím si ich a rád ich budem realizovať. Dobrý a silný starosta slúži svojim občanom čestne a s pokorou. Znamená to, že to do čoho sa pustím aj zrealizujem. Nebojím sa, že by som nemal na realizáciu peniaze, skôr či nájdem odvážnych ktorí ma zvolia aby sa presvedčili.

Voľte spravodlivo, voľte číslo 5, Petra Puškára za starostu krajšej obce Dunajská Lužná.

Som tu pre Vás nielen ako Váš kandidát, ale aj ako sused vždy ochotný podať pomocnú ruku. Môžete mi zavolať alebo napísať e-mail, prípadne prísť osobne. Jeden krát spoznať osobne je viac ako stokrát čítať volebný program.

Kontakt: Peter Puškár
Adresa: Mariánska 6, Dunajská Lužná
Telefón: 0905 39 39 39
E-mail: puskar@zastupca.sk

Podporujú ma

 • 99%
 • DOS
 • EDS
 • HZD
 • HZDS
 • KDH
 • KĽS
 • KSS
 • ĽSNS
 • MOST - HÍD
 • NaS - ns
 • Nezávislý
 • NOVA
 • OĽANO
 • PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ
 • Rómska iniciatíva Slovenska
 • SaS
 • SDKÚ-DS
 • SIEŤ
 • SĽS
 • Smer - SD
 • SMK
 • SNS
 • TIP
 • Zelená vlna
 • Zmena zdola

Mesto | Obec