Ľuboš Fintor

O mne

Vek: 
38 rokov
Aktuálne: 
Nezvolený
Stav: 
Obec: 
Senohrad


       

Vážení priatelia,

Rozhodol som sa kandidovať, pretože som presvedčený, že naša obec má doposiaľ nevyužitý potenciál, vďaka ktorému môžeme obec spoločne zveľadiť.

Mojim hlavným cieľom je vytvoriť priaznivé podmienky pre existenciu mladých a šikovných ľudí v obci, pretože sú základom kvalitného fungovania obce. Chcem byť starostom pre ľudí, chcem hľadať riešenia vašich problémov a aktívne konať pre rozvoj obce.

Narodil som sa v roku 1976 a od vtedy som vyrastal v Senohrade. Navštevoval som tu základnú školu a zúčastňoval som sa mládežníckych akcií. S kamarátmi sme sadili máje, oblievali dievčatá a užívali sme si ďalšie tradičné dedinské zábavy. Samozrejme život na dedine nie je len o zábave a keď to bolo potrebné, chodili sme si pomáhať, či už sami sebe navzájom, obci alebo na faru. Po tom čo som sa vyučil ako elektrikár vo Zvolene, prišla moja prvá životná skúška, vojenský výcvik, ktorý ma naučil robiť rozhodnutia a stáť si za nimi. Po návrate z výcviku sme si povedali „áno“ s mojou manželkou Katkou a od roku 1998 spoločne zdieľame naše životné rozhodnutia, radosti i strasti rodinného života. Vychovávame našich dvoch synov a ako mladá rodina sme sa rozhodli postaviť si v našej obci domček.

Od roku 1995 pracujem v ZSSK CARGO vo Zvolene. Tu som začínal ako vyučený elektrikár. V spoločnosti som prešiel profesionálnym vývojom cez niekoľko pracovných pozícií a momentálne som sa stal analytikom plánovaní, kde s mojim tímom riešime rôzne manažérske úlohy.

Pracovný aj osobný život mi priniesol rôzne životné situácie, ktoré ma naučili ako hľadať a narábať s rôznymi formami financovania. Aktívne som sa vždy zaujímal o svoje okolie a môžem skonštatovať, že za svoj život som spoznal množstvo zaujímavých osobností, ktorí prispeli nielen k môjmu osobnému rozvoju, ale môžu byť pre budúcnosť dobrým strategickým partnerom našej obce.

Volebný program Senohrad

Mladí a kreatívni ľudia sú základom dobrého fungovania samosprávy (slogan)

1. Šport a voľný čas

• Podporím športové organizácie, ktoré sa budú uchádzať o podporu obce. Spoločne s poslancami vypracujem nový plán detského ihriska. V spolupráci so susediacimi obcami začneme s budovaním novej cyklotrasy, ktorá nás bude spájať a prispievať k rozvoju zapojených obcí.


2. Zdravotná starostlivosť

• Aktívne začnem hľadať lekára, ktorý zabezpečí základnú zdravotnú starostlivosť niekoľko dní v týždni.


3. Rozvoj a Eurofondy

• Hneď po zvolení zabezpečím prehodnotenie efektivity všetkých rozbehnutých projektov v obci. Zabezpečím, aby sa obec uchádzala o každý projekt z eurofondov, ktorý pomôže jej rozvoju a zamestnanosti ľudí.
Budem sa snažiť o vytvorenie Spoločenstve vlastníkov pasienkov, lesov a lúk, ktoré môže významne pomôcť pri zabezpečení palivového dreva do každej domácnosti v našej obci


4. Kultúra

• Podporím iniciatívnych občanov alebo skupiny, ktorí sa budú chcieť aktívne podieľať na budovaní kultúrneho diania v obci.
• Pripravím projekt festivalu, ktorý sa stane tradíciou a bude na ňom participovať celé spoločenstvo obce. Budem sa snažiť s vašou podporou urobiť festival, ktorý bude známi nie len v celom širokom okolí a bude pozitívne prezentovať našu obec.


5. Vzdelanie

• Ihneď prehodnotím efektivitu fungovania obecných budov školy a škôlky. Spoločne s poslancami vybudujeme plán ďalšieho efektívneho fungovania obecných budov.
• Spolu so starostami susedných obcí budem riešiť situáciu dovozu a odvozu detí do senohradskej škôlky a školy.


6. Práca v poľnohospodárstve

• So súčasným vedením poľnohospodárskeho družstva, ktoré je v reštrukturalizácii, začnem rokovania o riešení situácie znižovania zamestnanosti Rovnako začnem rokovať s potenciálnymi investormi, ktorí sú schopní vytvoriť v našej obci dostatok pracovných miest a zvýšiť tak životnú úroveň občanov.
• Na základe mojich doterajších skúseností a rozhovorov, vidím ďalšie možnosti rozvoja zamestnanosti v podpore mladých farmárov. V obci a jej okolí žije veľa mladých ľudí, ktorí by sa tejto činnosti mohli venovať, avšak nevedia ako na to. Pomoc by určite našli aj v Spoločenstva vlastníkov pasienkov, lesov a lúk, ktoré sa budem snažiť vytvoriť. Tu bude mať každý z vlastníkov možnosť samostatne rozhodovať a spravovať vlastné pozemky na základe hlasovacieho práva, ktoré prislúcha každému vlastníkovi pozemku združenom v takomto spoločenstve.


7. Územný plán obce

• Budem sa snažiť o získanie všetkých pozemkov, ktoré patrili v minulosti do katastrálneho územia obce Senohrad a zostaviť územný plán tak, aby podporoval možnosti výstavby nových domov pre mladé rodiny.
Zároveň budem hľadať možnosti financovania rekonštrukcie ciest v extraviláne obce, ktoré vedú do senohradských lazov a v ktorých ešte stále býva veľká časť našich občanov.


8. Informácie

• Zriadim a budem prevádzkovať informačný portál, ktorý bude pravidelne informovať vás občanov o dianí v obci a prezentovať obec na internete. www.senohrad.eu

Podporujú ma

 • 99%
 • DOS
 • EDS
 • HZD
 • HZDS
 • KDH
 • KĽS
 • KSS
 • ĽSNS
 • MOST - HÍD
 • NaS - ns
 • Nezávislý
 • NOVA
 • OĽANO
 • PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ
 • Rómska iniciatíva Slovenska
 • SaS
 • SDKÚ-DS
 • SIEŤ
 • SĽS
 • Smer - SD
 • SMK
 • SNS
 • TIP
 • Zelená vlna
 • Zmena zdola

Mesto | Obec