Poslanec

Mária Kajatyová

Kokšov - Bakša
Aktuálne:
Kandiduje na post:

Karol Jakab

Kokšov - Bakša
Aktuálne:
Kandiduje na post:

Ján Kajaty

Kokšov - Bakša
Aktuálne:
Kandiduje na post:

Vladimír Račko

Kokšov - Bakša
Aktuálne:
Kandiduje na post:

Štefan Dziak

Kolačkov
Aktuálne:
Kandiduje na post:

Judita Zamišková

Kolačkov
Aktuálne:
Kandiduje na post:

Mária Reľovská

Kolačkov
Aktuálne:
Kandiduje na post:

Martin Dziak

Kolačkov
Aktuálne:
Kandiduje na post:

Jozef Žoldák

Kolačkov
Aktuálne:
Kandiduje na post:

Peter Žoldák

Kolačkov
Aktuálne:
Kandiduje na post:

František Koneval

Kolačkov
Aktuálne:
Kandiduje na post:

Jarmila Barnovská

Kolačkov
Aktuálne:
Kandiduje na post:

Stránky