Poslanec

Milan Čangel

Kolačno
Aktuálne:
Kandiduje na post:

Anna Belianska

Kolačno
Aktuálne:
Kandiduje na post:

Jozef Petrík

Kolačno
Aktuálne:
Kandiduje na post:

Igor Hudok

Kolačno
Aktuálne:
Kandiduje na post:

Jaroslav Školek

Kolačno
Aktuálne:
Kandiduje na post:

Josef Čangel

Kolačno
Aktuálne:
Kandiduje na post:

Miloš Hudok

Kolačno
Aktuálne:
Kandiduje na post:

Vojtech Pobori

Koláre
Aktuálne:
Kandiduje na post:

Helena Cseriová

Koláre
Aktuálne:
Kandiduje na post:

Tibor Čáky

Koláre
Aktuálne:
Kandiduje na post:

Valéria Illéšová

Koláre
Aktuálne:
Kandiduje na post:

Mária Šoltészová

Koláre
Aktuálne:
Kandiduje na post:

Stránky