Poslanec

Stanislav Skukálek

Kolárovice
Aktuálne:
Kandiduje na post:

Stanislav Klimo

Kolárovice
Aktuálne:
Kandiduje na post:

Vladimír Bugala

Kolárovice
Aktuálne:
Kandiduje na post:

Marian Dižo

Kolárovice
Aktuálne:
Kandiduje na post:

Juraj Hlavoň

Kolárovice
Aktuálne:
Kandiduje na post:

Jozef Klunda

Kolárovice
Aktuálne:
Kandiduje na post:

Zdenka Komadová

Kolárovice
Aktuálne:
Kandiduje na post:

Jozefa Šupíková

Kolárovice
Aktuálne:
Kandiduje na post:

Richard Kubáň

Kolárovice
Aktuálne:
Kandiduje na post:

Béla Angyal

Kolíňany
Aktuálne:
Kandiduje na post:

Ladislav Ferencz

Kolárovo
Aktuálne:
Kandiduje na post:

Imrich Árgyusi

Kolárovo
Aktuálne:
Kandiduje na post:

Stránky