Poslanec

Daniela Brajerčíková

Kolinovce
Aktuálne:
Kandiduje na post:

Marek Ondov

Kolinovce
Aktuálne:
Kandiduje na post:

Iveta Alaxová

Kolta
Aktuálne:
Kandiduje na post:

Darina Ambrózaiová

Kolta
Aktuálne:
Kandiduje na post:

Štefan Gubrica

Kolta
Aktuálne:
Kandiduje na post:

Darina Chudivániová

Kolta
Aktuálne:
Kandiduje na post:

Antónia Pavlovičová

Kolta
Aktuálne:
Kandiduje na post:

Stanislav Pekarík

Kolta
Aktuálne:
Kandiduje na post:

Radoslav Remeň

Kolta
Aktuálne:
Kandiduje na post:

Juraj Smýkala

Kolta
Aktuálne:
Kandiduje na post:

Milan Volf

Kolta
Aktuálne:
Kandiduje na post:

Pavol Džuka

Komárany
Aktuálne:
Kandiduje na post:

Stránky