Poslanec

František Mudroň

Komárany
Aktuálne:
Kandiduje na post:

Jaroslav Červeňák

Komárany
Aktuálne:
Kandiduje na post:

Lukáš Monok

Komárany
Aktuálne:
Kandiduje na post:

Ján Kopčak

Komárany
Aktuálne:
Kandiduje na post:

Mária Kantha

Komárno
Aktuálne:
Kandiduje na post:

Gabriel Dékány

Komárno
Aktuálne:
Kandiduje na post:

László Győrfy

Komárno
Aktuálne:
Kandiduje na post:

Alžbeta Jágerská

Komárno
Aktuálne:
Kandiduje na post:

Béla Szabó

Komárno
Aktuálne:
Kandiduje na post:

Csaba Cúth

Komárno
Aktuálne:
Kandiduje na post:

Imre Andruskó

Komárno
Aktuálne:
Kandiduje na post:

Juraj Bača

Komárno
Aktuálne:
Kandiduje na post:

Stránky