Poslanec

György Batta

Komárno
Aktuálne:
Kandiduje na post:

Ondrej Gajdáč

Komárno
Aktuálne:
Kandiduje na post:

Szilárd Ipóth

Komárno
Aktuálne:
Kandiduje na post:

Konštantín Glič

Komárno
Aktuálne:
Kandiduje na post:

Mihály Mácza

Komárno
Aktuálne:
Kandiduje na post:

Zoltán Benyó

Komárno
Aktuálne:
Kandiduje na post:

Tamás Novák

Komárno
Aktuálne:
Kandiduje na post:

Béla Keszegh

Marcelová
Aktuálne:
Kandiduje na post:

Imre Dubány

Komárno
Aktuálne:
Kandiduje na post:

Milan Králik

Poniky
Aktuálne:
Kandiduje na post:

Marcel Harbaľ

Komárov
Aktuálne:
Kandiduje na post:

Milan Jašek

Komárov
Aktuálne:
Kandiduje na post:

Stránky