Starosta

Irena Hanobiková

Abovce
Aktuálne:
Kandiduje na post:

Igor Németh

Abrahám
Aktuálne:
Kandiduje na post:

Juraj Remeta

Abrahámovce / okres Bardejov
Aktuálne:
Kandiduje na post:

Milan Černák

Abramová
Aktuálne:
Kandiduje na post:

František Štofko

Abranovce
Aktuálne:
Kandiduje na post:

Michal Križan

Adamovské Kochanovce
Aktuálne:
Kandiduje na post:

Milan Koromház

Adidovce
Aktuálne:
Kandiduje na post:

Igor Miškolci

Alekšince
Aktuálne:
Kandiduje na post:

Mária Czuczor

Andovce
Aktuálne:
Kandiduje na post:

Milana Gerženiová

Andrejová
Aktuálne:
Kandiduje na post:

Ľubomíra Ondrejková

Ardanovce
Aktuálne:
Kandiduje na post:

Jaroslav Gazdura

Arnutovce
Aktuálne:
Kandiduje na post:

Stránky