Starosta

Matus Frigyes

Baloň
Aktuálne:
Kandiduje na post:

František Šlang

Baňa
Aktuálne:
Kandiduje na post:

Jaroslav Janeček

Banka
Aktuálne:
Kandiduje na post:

Helena Juríková

Bánov
Aktuálne:
Kandiduje na post:

Ľudmila Ďurčáková

Bánovce nad Ondavou
Aktuálne:
Kandiduje na post:

Ján Magura

Valaškovce
Aktuálne:
Kandiduje na post:

Branislav Babirád

Banská Belá
Aktuálne:
Kandiduje na post:

Štefan Petruň

Banské
Aktuálne:
Kandiduje na post:

Mária Kašiarová

Banský Studenec
Aktuálne:
Kandiduje na post:

Albert Czsizmadia

Bara
Aktuálne:
Kandiduje na post:

Ján Jakub

Ižipovce
Aktuálne:
Kandiduje na post:

Tibor Černák

Bardoňovo
Aktuálne:
Kandiduje na post:

Stránky