Kandidát

Katarína Kadučáková

Malatiná
Aktuálne:
Kandiduje na post:

František Štajer

Oravská Poruba
Aktuálne:
Kandiduje na post:

Lucia Šuvadová

Oravská Poruba
Aktuálne:
Kandiduje na post:

Miroslav Jurák

Osádka
Aktuálne:
Kandiduje na post:

Ľubomír Majda

Osádka
Aktuálne:
Kandiduje na post:

Ľudmila Regulyová

Osádka
Aktuálne:
Kandiduje na post:

Eva Gracová

Párnica
Aktuálne:
Kandiduje na post:

Ján Hančiak

Párnica
Aktuálne:
Kandiduje na post:

Dušan Kubačka

Párnica
Aktuálne:
Kandiduje na post:

Vladimír Fačko

Pokryváč
Aktuálne:
Kandiduje na post:

Emil Dančo

Pribiš
Aktuálne:
Kandiduje na post:

Libor Janák

Pribiš
Aktuálne:
Kandiduje na post:

Stránky