Kristián Roman Zimmermann

O mne

Vek: 
30 rokov
Aktuálne: 
Nezvolený
Stav: 
Obec: 
Bratislava - Petržalka - Mestská časť


       

PREČO KANDIDUJEM?
Kandidujem z rovnakého dôvodu, pre ktorý väčšina z Vás komunálne voľby ignoruje. Nedôverujem politikom, politickým stranám a už vôbec nie dookola sa opakujúcim prázdnym sľubom. Zároveň som si však vedomý toho, že ignorovaním volieb nič nevyriešim. Preto, ako nezávislý kandidát bez politickej minulosti a bez väzieb na záujmové skupiny, vstupujem do boja o kreslo starostu s odhodlaním vrátiť rozhodovanie o budúcnosti mestskej časti do rúk samotných Petržalčanov.

ČO PONÚKAM?
Nakoľko si uvedomujem, že v dnešnej dobe už takmer nikto neverí štandardným politikom, ponúkam Vám niečo, čo ešte nikto nikdy neponúkol. Ponúkam Vám viac ako len sľuby - ponúkam Vám zmluvu. Zmluvu, v ktorej sa zaväzujem k určitým činnostiam a v prípade ich nesplnenia, resp. porušenia, verejne prehlasujem, že odstúpim a zároveň vrátim celý získaný plat. Viac o mojej zmluve sa môžete dozvedieť priamo na stránke www.zmluvanamiestoslubov.sk.

PREČO TO ROBÍM?
Uvedomujem si, že pre absolútnu väčšinu dnešných politikov by podobná zmluva bola politickou samovraždou. Ja som si však istý tým, že chcem byť naozaj dobrým starostom a viem, že sa budem držať celý čas svojich zásad. Neurobím žiadne rozhodnutie vo svoj vlastný prospech. Chcem Vám dokázať, že ak sa robí politika čestne a transparentne, nájdu sa v rozpočte peniaze na riešenie aj takých problémov, o ktorých sa väčšinou len hovorí.

KTO SOM?
Som jedným z Vás. Dieťa zo sídliska. Od narodenia Váš sused. Okrem tejto väzby som však aj manažér s medzinárodnými skúsenosťami, ktorý si celú svoju kariéru vybudoval vlastnými rukami, bez využitia známosti a protekcie. Som človek, ktorý sa nebojí žiadnej výzvy, a ktorý sa snaží neustále na sebe pracovať. Mám rád poriadok a nemám rád nedokončenú prácu. Mojím heslom je výrok Edmunda Burka: „K víťazstvu zla postačuje, aby slušní ľudia neurobili nič.“.

AKO MI MÔŽETE POMÔCŤ?
Ako nezávislý kandidát som v nevýhode oproti kandidátom, ktorých podporujú rôzne záujmové skupiny. Nemám megalomanskú kampaň, a preto potrebujem Vašu podporu. Ak máte v sebe aspoň kúsok viery v to, že medzi nami ešte existujú slušní ľudia, šírte, prosím, moje meno, moju víziu a môj záväzok so zmluvou medzi svojimi známymi a susedmi. Verím, že spoločne môžeme poraziť korupciu a z Petržalky si urobiť miesto krajšieho a lepšieho života.

VOLEBNÝ PROGRAM

MAXIMÁLNE TRANSPARENTNÝ & PARTICIPATÍVNY ROZPOČET
Bez splnenia tohto bodu nie je možné ani len uvažovať nad ostatnými. Nechcem však byť ďalším kandidátom, ktorý transparentnosť len sľubuje, a preto konkrétne pre tento bod ponúkam zmluvu, ktorá je dôkazom, že to myslím mimoriadne vážne. Viac o mojej zmluve sa môžete dozvedieť na stránke zmluvanamiestoslubov.sk. Chcem sa taktiež pokúsiť zaviesť elektronické hlasovanie a obmedziť tak úlohu starostu a poslancov. Samozrejmosťou pre mňa bude zverejňovanie všetkých dokumentov v dostatočnom časovom predstihu.

STAVEBNÁ UZÁVERA SO ZAPOJENÍM VEREJNOSTI DO ROZHODOVANIA O STAVBÁCH
Myslím si, že nie je dôvod, aby sa Petržalka zahusťovala ďalšou výstavbou na úkor kvality života. Som za úplnú stavebnú uzáveru, ktorú bude možno obísť len v prípade kladného postoja obyvateľov dotknutých ulíc. Zároveň sa zasadzujem za transparentnejší participatívny proces ohľadom územných plánov. Prioritne chcem zapojiť Petržalčanov do rozhodovania o využití tzv. Petržalskej centrálnej osi, t.j. pásu územia pôvodne rezervovaného pre metro. Prial by som si, aby bola využitá na športové, rekreačné a kultúrne účely slúžiace Petržalčanom.

POZITÍVNE SPOLOČENSKÉ & KULTÚRNE ZMENY
Táto oblasť je veľmi široká a myslím, že každý z nás v nej vidí iné priority a potreby. Sám za seba môžem povedať, že sú mi blízke nápady, ako napríklad vybudovanie centrálneho námestia s kultúrnym stánkom typu PKO, ochrana pamiatok na území Petržalky, ktoré sú dôkazom toho, že Petržalka má svoju zaujímavú a bohatú históriu, obnova slávneho rozária v Sade Janka Krála, podpora urbánnych projektov ako M_P_ BA a mnoho ďalších. Vidím však aj menšie nápady, ktoré dokážu urobiť veľké zmeny. Jedným takým je napríklad využitie plavární na základných školách mimo vyučovacích hodín pre širokú verejnosť. Do mojich vízii o budúcnosti patrí aj znovuoživenie lunaparku z Tyršovho nábrežia na úroveň európskych miest alebo navrátenie klubu FC Petržalka 1898 do čias úspechov z Ligy majstrov. Tieto témy nechávam otvorené a chcem načúvať názorom obyvateľov.

POSTUPNÁ REVITALIZÁCIA PROBLÉMOVÝCH LOKALÍT
Petržalku treba vnímať ako celok. Nemožno sa pozerať len na niektoré smery. Z tohoto dôvodu vnímam urgentnú potrebu riešiť problémové lokality, ako napríklad trhovisko Braník, Janíkov dvor a zároveň revitalizovať verejné priestranstvá a poškodené schodiská i terasy. Viac by som chcel propagovať a podporovať úpravu predzáhradiek. Taktiež by som bol rád takým starostom, ktorému sa konečne podarí premiestniť elektrické vedenie ponad jazero Draždiak a urobiť z neho TOP rekreačnú zónu Bratislavy.

NOVÁ PARKOVACIA POLITIKA VÝHODNÁ PRE PETRŽALČANOV
Parkovanie je problém, ktorý sa nikdy neriešil, ale pritom to vždy bol aj je jeden z hlavných predvolebných sľubov. Ja som v tomto smere realista. Parkovacie domy sú v súčasnosti pre ich finančnú náročnosť utópia. Avšak myslím si, že v mnohých prípadoch by pomohla jednoduchá optimalizácia, ako napríklad premaľovať parkovacie čiary, posunúť zástavky MHD, premiestniť kontajnerové stojiská a podobne. Chcem však povedať, že určitá regulácia bude zo začiatku určite nevyhnutná a ktokoľvek vám bude tvrdiť opak, klame.

ŽIVOT NAJMENŠÍCH & SKÔR NARODENÝCH
Nechápavo krútim hlavou nad tým, keď na jednej strane počúvam o nedostatku miest v škôlkach a na druhej strane vidím chátrajúce budovy, ktoré v minulosti tento účel plnili. Toto treba zmeniť a doplniť o spektrum záujmových krúžkov. Zároveň nechcem a nebudem zabúdať na skôr narodených, pre ktorých by bolo určite vhodné zriadiť denné centrá a pripraviť zaujímavé voľnočasové aktivity. Hodnotným nápadom sa mi zdá byť aj tzv. karta dôchodcu, ktorá by seniorom umožnila získať určité výhody, privilégiá a zľavy.

ZRUŠENIE EXTERNÝCH DODÁVATEĽOV SLUŽIEB
Budem sa zasadzovať za minimalizovanie využívania externých dodávateľov, napr. pri čistení ulíc, kosení trávnikov a pod. Všetky tieto aktivity by som chcel riadiť v réžii samosprávy. Týmto by sa na jednej strane ušetrili finančné prostriedky, nakoľko by bol z výplatnej listiny odstránený sprostredkovateľ, a na druhej strane by sa zlepšili podmienky pracovníkov, ktoré ako všetci vieme sú pri týchto činnostiach doslova otrokárske.

BEZPLATNÉ KURZY ZÁKLADNÉHO PRÁVNEHO POVEDOMIA
V mojom osobnom záujme je presadiť v rámci samosprávy bezplatné kurzy základného právneho povedomia pre obyvateľov Petržalky. Týmto krokom by som chcel prispieť k zvýšeniu informovanosti obyvateľstva o politickom dianí, o základných volebných zákonoch, právach a povinnostiach, o ústave a podobne. Zabezpečil by som tak väčšiu pripravenosť ľudí rozumieť politickým témam a zvýšil ich schopnosť rozhodovať sa vo voľbách pre správnych kandidátov.

SPRÁVCOVIA VNÚTROBLOKOV
V rámci mojej snahy zapájať obyvateľov do rozhodovania o dianí v Petržalke prichádzam s návrhom zriadiť tzv. Radu správcov vnútroblokov. Ako vieme, každá brána, resp. vchod, má svojho bytového dôverníka. Dôverníci sa poznajú navzájom v rámci ulíc. Môj nápad spočíva v tom, že si dôverníci v rámci vnútrobloku zvolia svojho zástupcu a ja ako starosta sa s týmito zástupcami budem pravidelne stretávať. Na stretnutiach im odovzdám informácie o pripravovaných plánoch v okolí ich vnútroblokov a ich úlohou bude tlmočiť mi spätne názory obyvateľov. Tieto názory budem následne osobne predkladať pred každým hlasovaním zastupiteľstva, čím vylúčim možnosť, že by niektorý poslanec hlasoval proti vôli občanov alebo sa neskôr vyhováral, že nepoznal ich mienku.

BONUSOVÉ TÉMY
Medzi moje „srdcovky“ by som označil môj záujem vrátiť dôstojnosť najstaršiemu parku v strednej Európe a taktiež moje odhodlanie radikálne znížiť množstvo reklamného smogu na území Petržalky. Z tohoto dôvodu si pre moju kampaň neprenajímam ani jednu takúto reklamnú plochu. Chcem byť však starostom, ktorý nebude zatvárať oči ani pred malými problémami, ako napríklad chátrajúca búda na Šintavskej, špinavá jama na Betliarskej alebo nástrahy v podobe poškodenej elektrickej rozvodne a lavičiek na Beňadickej ulici.

KTO SOM?

DETSTVO
Narodil som sa v nemocnici na Bezručovej ulici a v Petržalke bývam od okamihu, keď nás s mamou pustili z nemocnice domov. Žil som síce štyri roky v zahraničí, ale aj počas týchto rokov som cestoval domov každý druhý víkend, takže môžem povedať, že tu bývam už takmer tretinu storočia. Môj pradedo, ktorý pochádzal z okolia rodiska M. R. Štefánika, sa do Petržalky nasťahoval po druhej svetovej vojne v roku 1946. Prisťahoval sa z rakúskej dedinky Kittsee, susediacej s Petržalkou a spolu s celou rodinou žil v dome na bývalej Sedliackej ulici č. 6.

PRVÁ SPOMIENKA
Moja prvá pamiatka na detstvo je spätá s nežnou revolúciou. Veľmi živo si spomínam na známe masové protestné stretnutia občanov na námestí SNP, keď dav spieval pieseň „Sľúbili sme si lásku“ a štrngal zväzkami kľúčov. Už ako päťročný som sa týchto stretnutí zúčastnil. V tom čase som si však ešte neuvedomoval, akých historicky významných udalostí som bol svedkom.

ŠTÚDIA
Svoje študentské roky som začal na špeciálnej základnej bilingválnej škole A.B.C. Škola budúcnosti, kde som sa už od prvého ročníka učil väčšinu predmetov nielen v rodnom jazyku, ale aj v angličtine. Škola bola založená práve v tom roku, keď som nastúpil do prvého ročníka. Bol som jej úplne prvým absolventom, nakoľko som ako jediný z pôvodných prvákov prešiel celých deväť ročníkov. Zaujímavosťou je, že ako deviatak som dokonca bol jediný žiak v triede a namiesto žiackej knižky som si domov nosil celú triednu knihu. Maturitu som získal na hotelovej akadémii, možno využijem svoje kulinárske zručnosti napríklad pri príprave predvolebného guláša. V súčasnosti študujem externou formou medzinárodné vzťahy, pričom štúdium beriem najmä ako príležitosť rozšíriť si svoje obzory.

KARIÉRA
Profesionálnu kariéru som si vybudoval doslova vlastnými rukami úplne od nuly. Začínal som ako vykladač tovaru v obchode. Tvrdou prácou som sa ale pomerne rýchlo prepracoval až na manažérske pozície. Po štyroch rokoch strávených v anglickom meste Eastbourne som vo svojej kariére pokračoval už na Slovensku. V súčasnosti pracujem ako projektový špecialista na najväčšom projekte v histórii spoločnosti TESCO PLC, kde som sa naučil čeliť takmer akýmkoľvek výzvam. Osobne som hrdý najmä na fakt, že som si vždy dokázal zachovať ľudskú tvár a nezneužíval svoje postavenie k dosiahnutiu osobných cieľov.

SPOLOČENSKÝ PRÍNOS
Okrem práce, ktorá ma živí, som sa venoval aj množstvu verejne prospešných aktivít a dobročinnej činnosti v rámci rôznych občianskych združení. V budúcnosti uvažujem o spoluorganizovaní petície za obmedzenie činnosti herní, ktorých je na území Bratislavy nespočetne veľa, a práve petícia je v súčasnosti jediná možná zákonná cesta, ako tento problém riešiť.

VZŤAH K POLITIKE
Čo sa politiky týka, tento odbor mi je už dlhšiu dobu blízky. Dôvodom však nie je túžba po moci, ale moje odhodlanie dokázať, že sa politika dá robiť aj inak. Verím, že môj charakter, výchova a odhodlanie dokážu obstáť v mašinérii, ktorá bežne pohlcuje aj slušných ľudí. Taktiež viem, že som nepodplatiteľný, a na tom chcem stavať svoje pôsobenie v rozbúrených vlnách slovenského politického života.

Podporujú ma

 • 99%
 • DOS
 • EDS
 • HZD
 • HZDS
 • KDH
 • KĽS
 • KSS
 • ĽSNS
 • MOST - HÍD
 • NaS - ns
 • Nezávislý
 • NOVA
 • OĽANO
 • PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ
 • Rómska iniciatíva Slovenska
 • SaS
 • SDKÚ-DS
 • SIEŤ
 • SĽS
 • Smer - SD
 • SMK
 • SNS
 • TIP
 • Zelená vlna
 • Zmena zdola

Mesto | Obec